شدن پف و با تصویب دوره های کارآموزی

جستجوهای محبوب

آیین نامه نقل و انتقالات وکلا و کارآموزان وکالت

داوطلبان ورود به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی بهرحال تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون ....

شرح وظایف دوره کارآموزی

٣-١١ ) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی...

کارورزی چیست؟

دوره هایی به نام کارورزی برای دانشجویان تازه فارغ التحصیل ایجاد شد تا طی آن فرد یا همان کارورز برحسب توانمندی های خود و با برخورداری از دانش مقدماتی برای کسب مهارت در آن شرکت کند...

قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه - ۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری را با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رساند...

دانشکده پزشکی

9- نوشتن یادداشت های مخصوص آغاز و پایان هر دوره (On-andoff-servicenotes) 10-نوشتن خلاصه پرونده زیر نظر پزشک معالج یا دستیار مسوول در بخش 11- نوشتن برگه مشاوره با نظر پزشک معالج یا دستیار مسوول در بخش...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها

مبلغ مربوط به دوره آموزشی و سایر هزینه های مصوب و هزینه نظارت بر فرآیند با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور توسط شرکت در زمان مشخص شده، پرداخت خواهد ....