گرد و غبار بلستر کمتر

جستجوهای محبوب

گرد و غبار در مناطقی از ایران

Image caption ذرات گرد و غبار باعث شده است که میدان دید در تهران به کمتر از نصف میزان عادی برسد ذرات معلق و گرد و ....

گرد و غبار، اعتبارات ویژه می خواهد

جواد بداغ جمالی، مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست با حضور در کافه خبر، توضیحاتی را در مورد آخرین اقدامات دولت دهم برای رفع کردن مشکل گرد و غبار در کشور داد...

گرد و غبار در استان بوشهر به تدریج کمتر می شود

گرد و غبار در استان بوشهر به تدریج کمتر می شود , در آن روز پاییزی گرد و غبار ناشی از توفان آنچنان برخیابان های شهر حاکم بود که چشم چشم را نمی دید و منجر به ترافیک شدید خیابان ها شده بود نزدیک به ....

روزهای خاکی اهواز به کمتر از یک چهارم پارسال کاهش یافت

وی مهمترین علت کاهش گرد و غبار در سال جاری را بارندگی های مناسب در استان عنوان کرد و گفت: سیلاب هایی که در زمستان گذشته و بهار امسال در استان جاری شد، نتوانست کانون های هفت گانه گرد و غبار (به جز ....