کنترل فازی کوره سیمان ویکیپدیا

جستجوهای محبوب

کنترل فازی

کنترل کوره پخت سیمان یکی از اولین موارد کاربرد صنعنتی کنترل فازی بود پس از ارائه اولین محصول تجاری در سال ۱۹۸۷ به بازار، که در تولید آن از منطق فازی استفاده شده بود، کاربرد کنترل فازی (Fuzzy Control ....

دانلود رایگان جزوه کنترل فازی مهندس قلعه نویی

تاریخچه کنترل کننده های فازی کنترل کننده های فازی برای اولین بار در سال ١٩٧۵ توسط ممدانی و اصیلیان جهت کنترل کوره سیمان استفاده شد در سال ١٩٧٨ هولمبلاد و اوسترگارد اولین کنترل کننده فازی را ....

کاربرد منطق فازی در ,

درسال 1980 میلادی اسمیت از دانمارک برای نخستین بار از منطق فازی برای کنترل کوره سیمان استفاده کرد در دهه 1980 میلادی موسسه فوجی الکتریک منطق فازی را برای کنترل یک فرایند تصفیه آب بکار گرفت...