مدرس، تامیل نادو، هند

جستجوهای محبوب

دانشگاه پزشكي دكتر امجيآر

معرفی دانشگاه علوم پزشكي دكتر امجيآر تاميل نادو، مدرس دانشگاه دکتر mgr تامیل نادو در بخش جنوبی شهر چنای (مدرس سابق) در ایالت تامیل نادو، هند جنوبی واقع شده است حدود 6 کیلومتر از فرودگاه بین ....