تفاوت بین ar و بانک انکشاف آسیایی

جستجوهای محبوب

رزاق مأمون

یک دقیقاً در تاریخ 4/12/1393 که جلسه تخنیکی پیرامون لین برق 500 کیلوولت با حضور تیم تخنیکی انجنیران، اساتید و نمایندگان مردم بامیان در شرکت برشنا برگزار شده بود، اسد علیم پاکستانی به حیث نماینده بانک انکشاف آسیایی در این ....

اخبار

موافقتنامه یی به ارزش 25 میلیون دالر بین وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون عالی صلح و کشور هالند جهت تقویت پروسه صلح روز سه شنبه مورخ 18 دلو سال 1390 به امضا رسید...

افغانستان، شاهراه ترانزیت آسیایی (قلب آسیا)

طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانک انکشاف آسیایی راجع به تأثیرات اقتصادی کریدورهای جاده­ای بین آسیای مرکزی و آسیای­جنوبی از طریق افغانستان، در صورتیکه ۱۳۵۸۶ کیلومتر کریدورهای جاده ای مورد ....

اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید...

قانون تدارکات عامه افغانستان در هشت فصل و,

این برنامه توسط آقای "Hiroyuki Maruyama"، آقای " Luke Fochtman" و خالد شمس متخصصین داخلی و بین المللی بخش تدارکات بانک انکشاف آسیایی (ADB) به شکل حضوری و آنلاین به پیش برده شد...