شستشو مجموع درصد از دست دادن آب از گیاهان و نباتات

جستجوهای محبوب

پلیمر های جاذب رطوبت

جرینگ و لوییز (1980) ضمن بررسی اثر هیدروژل ها در گیاه آهار و همیشه بهار در آزمایش های گلخانه ای بیان کردند که این مواد خاک تنش ناشی از کمبود آب را در گیاه کاهش داده و زمان رسیدن به نقطه پژمردگی را ....

تنش شوری

در نبود چنین پاسخ هایی، بافت گیاهی حالت شادابی خود را از دست داده و آب از دست می دهد از آنجاییکه طویل شدن سلول به حالت شادابی و تورژسانس وابسته است، لذا به طور وسیعی به رشد رویشی کمک می کند...

آموزش درست کردن ماسک دهان قابل شستشو

آموزش دوخت ماسک قابل شستشوبا در نظر گرفتن سطح آلودگی روزافزون در کره زمین، ماسک به یکی از موارد اساسی در زندگی ما تبدیل شده است...

ده روش کلیدی مبارزه با حلزون راب لیسک

ده روش کلیدی مبارزه با حلزون راب لیسک نرمتنان در کشاورزی نرمتنان دسته ای از جانوران بی مهره هستند که هم در آب و هم در خشکی زندگی کرده و معدودی از آنها جزو آفات محصولات کشاورزی محسوب می شوند...

تنش محيطي و خشکي

چنانچه در اثر خشکی هوا رطوبت داخلی گیاه کمتر از 50 درصد مقدار عادی خود شود، گویند گیاه دچار «کمبود آب» Water Dessication یا از دست دادن آب شده است و چنانچه رطوبت گیاه کمتر از مقدار عادی خود ولی بالاتر ....

سنتز پروتئین

از طریق فرآیند سنتز پروتئین ، سلول های بیولوژیکی پروتئین های جدیدی تولید کرده و از سوی دیگر با از دست دادن پروتئین های سلولی متعادل می شوند اولین مرحله سنتز پروتئین رونویسی نام دارد...

طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی

به عنوان مثال اگر کسی به سرعت تمرکز خود را از دست بدهد و به حرف های شما توجه نکند متوجه می شوید که بی حوصله و احتمالا بی اعتنا می باشد , صورت قرار دهید و بعد با آب ولرم شستشو دهید , تجویز می ....

مدیریت منابع آب در ایران و جهان

5/2 درصد از کل آب های زمین شیرین است که حدود 6/68 درصد آن به صورت جامد در یخچالهای قطبی و قله کوه ها قرار دارد 15 درص در زیر زمین در عمق 600 متری و 15 درصد در عمق بیش از 600 متری قرار گرفته است 006/0 درصد از ....

اصلاح خاک شور و قلیایی در ایران

آیا خاک شور و قلیایی قابلیت کشت هم دارند؟؟؟ آیا اصلاح خاک شور و قلیایی امکان پذیر است !!!! بررسی خاک های ایران از نقطه نظر ph و روش های اصولی اصلاح نمودن خاک های شور و قلیایی خاک های اسیدی : خاک در نواحی مرطوب مداوما توسط آب ....

پتاسیم و تصفیه آب

گیاهان به طور متوسط حاوی حدود 2٪ پتاسیم هستند (جرم خشک)، اما این مقدار ممکن است از 01 تا 68 درصد متفاوت باشد پشه لارو حاوی بین 05 و 06 درصد و سوسک حاوی بین 06 و 09 درصد پتاسیم است (جرم خشک)...

شناخت و مقایسه عوامل شیمیایی و بیولوژیک

شناخت و مقایسه عوامل شیمیایی و بیولوژیک نگارنده: مسعود رضائی مقدمه در این مقاله سعی شده تا با پرداختن کامل به هرکدام از عوامل شیمیایی و بیولوژیک ، در انتها نتیجه گیری گردد که کدامیک از عوامل در جنگهای امروزی کاربردی تر ....