گویان زمین شناسی و معادن کمیسیون

جستجوهای محبوب

از 1379 معدن استان اصفهان، 722 معدن فعال است

دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: از تعداد 1379 معدن استان 722 معدن فعال و از این تعداد 345 معدن مربوط به سنگ های تزیینی است...

اخبار

اقدام کمیسیون تلفیق مجلس به تضعیف اکتشافات معدنی منجر می شود مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور گفت: حذف یکی از ردیف های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹مربوط به درآمدهای اختصاصی سازمان زمین شناسی توسط کمیسیون تلفیق ....

اخبار

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان راهنمای سرمایه گذاری صنعت معدن و تجارت استان آمار و اطلاعات استان...

کام سنگ و معادن سنگ

سنگ خاره سنگ خاره بسنگ خاره بیامیز که دُر ناب شوی نگین تاج سر گلرخان حساب شوی در آی بهروشنی یابی زنور علم وخرد همچو آفتاب شوی چو شیر باش به وادی امتحان جهان که کام دل بکف آری و کامیاب شوی به جمع سفسطه گویان دلیل عقل...