تجهیزات غربالگری بینایی

جستجوهای محبوب

80 درصد نوزادان تا پایان امسال غربالگری شنوایی می شوند

رئیس گروه غربالگری بینایی و شنوایی بهزیستی کشور : 80 درصد نوزادان تا پایان امسال غربالگری شنوایی می شوند رئیس گروه غربالگری بینایی و شنوایی بهزیستی کشور گفت: 80 درصد نوزادان کشور تا پایان امسال غربالگری شنوایی می شوند...

معرفی دستگاه پریمتری و تست میدان بینایی

پریمتر دستگاهی است که برای تست میدان دید از آن استفاده می شودتست میدان بینایی را در معاینه بالینی با درخواست از بیمار برای زل زدن به یک نقطه و ثابت نگاه داشتن چشم انجام می دهیم٬ در حالی که شیئی مانند خودکار را در مکان ....

قیمت دستگاه شن و ماسه غربالگری

فعالیت بی رویه واحدهای برداشت شن و ماسه موجب تخریب تنوع زیستی رودخانه زاب شدبیست و پنجم اسفند آخرین فرصت برای حضور کودکان در برنامه غربالگری بینایی است...

درمان اختلالات بینایی فقط تا 6 سالگی امكانپذیراست

مینو رفیعی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه هزینه معاینه چشم در مراکز سازمان بهزیستی و مهدهای دولتی 900 تومان است، گفت: 29 هزار پایگاه سیار و ثابت طرح غربالگری بینایی را در میان كودكان 3 تا 6 سال ....

جدیدترین خبرهای «بینایی کودک»

صفحه مربوط به اخبار بینایی کودک رییس اداره بهزیستی شهرستان ایجرود روز سه شنبه در این ارتباط به خبرنگاران گفت: این طرح در ۲ سطح شهری و روستایی اجرا شد که از این تعداد ۴۶ نفر در شهرهای زرین آباد و حلب و ۲ هزار و ۲۰ نفر نیز ....