پیوند پیتر استرالیا مایکروویو

جستجوهای محبوب

پیتر داتون تست مثبت به Covid

استرالیا در وزارت دفاع ایجاد کرده است یک وظیفه نیروی نظامی پاسخ به کوروناویروس سپهبد جان Frewen معاون مدیر استرالیا سیگنال های اداره است که منجر به کار در نیروی دفاع سخنگوی تایید کرده است به AAP...