گیاهان استخراج aliminium در پاکستان

جستجوهای محبوب

معرفی پاکستان

در 1986 دختر بوتو و رهبر جديد حزب مردم پاكستان بي نظيز،اجازه يافت به پاكستان باز گردد- جايي كه اجتماعات سياسي او توده هاي عظيمي را جذب مي كرد در 1988 ضياء الحق در سانحه هوايي كشته شد...

صنعت گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان فعال شود

پاکستان و هند , صنعت گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان فعال شود، تصریح کرد: شهروندان و فعالان این حوزه نیز ....

گیاهان دارویی

وی افزود: برخی از کشورهای شرکت کننده خواستار دریافت دانش فنی ایران در زمینه استخراج عصاره گیاهان دارویی شدند، همچنین در قطعنامه ای تمام کشورهای شرکت کننده دراین کارگاه ، در زمینه علم گیاهان ....