اتاق ژوهانسبورگ معادن

جستجوهای محبوب

پیوندهای مفید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره سعی داشته است با بکارگیری ابزارهای نوین در راستای اجرای راهبردهای اتاق ایران، نقش محوری ایفا نموده و با ارائه ساز و کارهای اثربخش و ....

پیوندهای مفید

اتاق های بازرگانی جهان , اتاق بازرگانی ژوهانسبورگ کلیک ها: 500 اتاق بازرگانی کویت ....

ایران و آفریقای جنوبی به دنبال روابط برد

مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که سرپرستی هیات تجاری بخش خصوصی در سفر به آفریقای جنوبی را برعهده دارد طی سخنانی در این نشست با اشاره به سابقه 135 ساله ....