مطالعه مقایسه ای روش های سنتز نانومواد

جستجوهای محبوب

آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و تحلیل تخصصی XPert

نانومواد خواص منحصربه فرد مکانیکی، نوری و الکترونیکی دارند که به شدت تحت تاثیر خواص شیمیایی ماده است از xrd برای بررسی خواص فیزیکی-شیمیایی نانومواد و کامپوزیت های آن ها استفاده می شود...