استخراج از فجایع زیست محیطی آفریقای جنوبی

جستجوهای محبوب

نگاه شما: امنیت زیست محیطی

Aug 20, 2014· در پایان باید اشاره کرد که امنیت زیست محیطی محلی برای آزمون و خطا نیست و نیازمند توجه بیشتر و پرهیز از غفلتی است که می تواند منجر به غافلگیری در برابر فجایع زیست محیطی در آینده نه چندان دور ....

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به محیط زیست جزیره خارگ، گفت: خط لوله دریایی فرسوده در خلیج فارس برای جلوگیری از فجایع زیست محیطی باید نوسازی شود...