را برگ طلایی، چین شانگهای

جستجوهای محبوب

درخشش فیلم ایرانی «قصر شیرین» در جشنوارۀ شانگهای

درخشش فیلم ایرانی «قصر شیرین» در جشنوارۀ شانگهای , شیرین» از ایران در میان ۱۵ فیلم از کشورهای آلمان، ایتالیا، هند، چین، ژاپن، قزاقستان، گرجستان، برزیل، روسیه و مکزیک جام طلایی جشنواره را ....

درخشش فیلم ایرانی «قصر شیرین» در جشنوارۀ شانگهای

جشنوارۀ بین المللی فیلم شانگهای از معتبرترین جشنواره های قارۀ آسیا و در گروه جشنواره های ردۀ الف بین المللی است که در این دوره 2555 فیلم از مناطق مختلف جهان در رقابت جام طلایی شرکت کردند...

تور نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی چین شانگهای

هشتاد و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی چین شانگهای - بهار ۲۰۲۰ The 82st China International Medical Equipment Fair - Shanghai - spring 2020 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی چین (CMEF) در سال ۱۹۷۹ تاسیس شد و هر سال دو ....