شدن vaccancy در صنایع سیمان در منطقه خلیج فارس

جستجوهای محبوب

صنعت سیمان

پیشینه فعالین اقتصادی و صنعتی در استان فارس و شهرستانهای لامرد و مُهر نوید بخش محقق شدن توسعه صنعت سیمان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است...

هرمزگان

به عقیده برخی از دانشمندان مردم شناس اقوام ایرانی اصیل فقط در دو منطقه زندگی می کنند: یکی از این اقوام در میان مردم فارس و ساکنان شمال شرق خلیج فارس و دیگری در میان لرها یا کوه نشینان غرب ایران...

صفحه نخست

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان لامرد ظرفیت جدید و مطلوبی را در نزدیکی بزرگترین مخزن گازی جهان (پارس جنوبی) و خلیج فارس فراروی کشور فراهم آورده است...

بررسی وجوه تمایز حفاری در آبهای خزر و خلیج فارس

حفاری در آبهای عمیق، شرایطی کاملا متفاوت نسبت به حفاری در آبهای کم عمق یا خشکی دارد و ورود ایران به این عرصه با توجه به فعالیت تعداد محدودی از کشورهای صاحب نام در حوزه آبهای عمیق، موفقیتی بزرگ محسوب می شود...

اقدامات 12 گانه « فارس » در 6 ماه

هلدینگ پتروشیمی فارس از اقدامات خود در 6 ماه گذشته گزارش ارایه داد...