دست هوا برگزار

جستجوهای محبوب

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه دست ها با سطوح مختلف در تماس هستند، از تماس دست با چشم، دهان و بینی اجتناب شده و به طور مداوم با آب و صابون شسته شوند...