concentraion از فسفات مصر

جستجوهای محبوب

Phosphate Bufferd Saline

pbs یک محلول نمکی با پایه ی آبی است که متشکل از سدیم کلرید، سدیم فسفات و در بعضی فرمول ها پتاسیم کلرید و پتاسیم فسفات می باشد بافرهای گروه های فسفات دار کمک به ثابت ماندن ph می کنند...

زندگی در فقر

اگر چه آفریقا قاره ای است که منابع و مواد خام را دارد، بخش بزرگی از جمعیت آن در فقر زندگی می کنند در چند دهه گذشته، سطح زندگی بهبود یافته است، اما درآمد هنوز بسیار...

چه مواد شیمیایی خاصیت ضد خوردگی برای فلزات دارند ؟

هرکدام از این ترکیبات با درصد های مشخصی برای فلزات مشخصی به کار می روند از جمله این ترکیبات می توان به تری پلی فسفات ها ،نیتریت سدیم و مرکاپتوبنزو تری ازول ، بوراکس و ,اشاره کرد...

زبرجد

(موید الفضلاءبنقل از طب حقائق الاشیاء) گوهری است سبز مایل بزردی و معدن آن زمین مصر و شام است و آن نزدیک فارابی و اکثر حکما معرب زمرد است نه جنس علیحده و بعضی برآنند که زبرجد غیر زمرد است...