سنگ سر بودا

جستجوهای محبوب

سنگهای ماه تولد بهمن کدامند؟ سنگ ماه تولد بهمن

همچنین آمیتیست سنگ بودا است و بین راهبان بودایی تبت در استفاده در مهره های تسبیح، به علت برجسته و چشمگیر تر بودن بسیار محبوب است , آرام و شلوغ و پر سر و صدا و, متولدین این ماه اصولا دوستان ....

جملات فلسفی قصار و زیبای بودا

سخنان و جملات حضرت بودا سخنان و جملات زیبای بودا - سیدارتا گوتاما بودا - ریاضت کش و حکیمی بود که بر پایه آموزش های وی آیین و اندیشه فلسفی بودایی بنیان گذاشت...

بررسی معماری هند ، تاریخچه و ویژگی های معماری هند

سر جان مارشال این تمدن را از لحاظ وضع اجتماعی ، برابر مردم سومری و حتی برتر از وضع مصر و بابل می داند , از آثار این دوران تعدادی استوپا و معابد غاری کنده شده در دل سنگ به جای مانده , مرگ بودا یا ....

بهترین نقل قول از بودا

گوتاما بودا، همچنین به عنوان سیذارتا گوتاما یا سیذاتا گوتاما، بودایی شکیانونی یا به سادگی بودا، پس از عنوان بودا، یک راهب، معشوق، حکیم، فیلسوف، معلم و رهبر مذهبی بود که تعالیم بودیسم تاسیس شد او اعتقاد بر این است که ....