روش های کاری ایمن برای دفع لوله offluorecent

جستجوهای محبوب

شستشوی _ فاضلاب سینک Archives

۱- لوله چدنی: لوله های چدنی و اتصالات آنها معمولا به صورت نرومادگی ساخته می شوند برای وصل کردن لوله به لوله یا اتصال لوله را باید طوری نصب کرد که قسمت مادگی در جهت جریان قرار گیرد...

هات تپ و بحران در ایمنی

عملیات تای این (tie-in) یا هات تپ می تواند از مطمئن ترین فرایندها در خطوط لوله و مخازن باشد مشروط بر این که نکات ایمنی و فنی پیش و حین اجرای عملیات تمام و کمال بررسی شده باشد و تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز هر گونه خطر و ....

دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه

۳-۷-۹- وسایلی که پس از سترون سازی دوباره وارد چرخه کاری می گردند باید در کیسه های مخصوص اتوکلاو وجدا از وسایلی که پس از سترون سازی دفع می گردند قرار داده شوند , باید ابتدا اتو کلاو شده و سپس به ....

نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی

نحوه دورریز تیغ های برنده در تجهیزاتی مانند میکروتوم وکرایواستات نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تیغ ها ی غیرقابل استفاده درظروف ایمن قرار داده شده و دفع گردد...