سیمان پیوند می خورند شورای ریزی و هند

جستجوهای محبوب

چرا اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید؟

پاکستان و هند , های اسلامی به هم پیوند می خورند و یادآور دوران عظمت و عزت تمدن اسلامی می شوند , که افق ....

رزاق مأمون

بندرگاه چاه بهار یک دروازه مهم جهت توصل به دریا است که اقیانوس هند را با افغانستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن با هم پیوند می دهد...

سقوط ارزش سهام آرامکو

افت ارزش سهام آرامکو به پایین تر از میزان ارزش گذاری عرضه اولیه آن سبب آسیب به برنامه اقتصادی عربستان می شود...

رزاق مأمون

روزنامه واشنگتن پست چشم صلح افغانستان را تیره و شوم توصیف کرده و نوشته است: در راه رسیدن به صبح اشتباه وجود دارد درقدم اول شورای کویته اصلن به گفت و گو علاقه مند نیست...