مطالعه موردی ماسه، مصنوعی

جستجوهای محبوب

شن و ماسه چیست؟

انواع شن و ماسه: شن طبیعی» و «شن شکسته یا مصنوعی ریز، متوسط و درشت اما چرا در بیابان ها ماسه پیدا می شود؟ بیش تر ماسه نرم بیابان ها را باد آورده است در بعضی جاها ممکن است ماسه های بیابان به ....

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398...

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD)

واکاوی نقش توانمندی نورپردازی مصنوعی فضاهای بیرونی در روند خلق معنای عاطفی خوشایند فضا (مطالعه موردی: هتل داد یزد) مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398...

مقایسه روشهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی

مقایسه روشهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی-عصبی تطبیقی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای)...