فلوچارت زنجیره تامین در کوکا کولا شرکت

جستجوهای محبوب

بلاکچین

این سیستم قبلا توسط شرکت بلاکچین سیرکولر و غول نرم افزاری اوراکل در زنجیره تأمین CATL در ماه آگوست مورد آزمایش قرار گرفته است از سوی دیگر، زنجیره تأمین شرکت LG Chem نیز توسط شبکه مسئول منابع ....

اینترنت اشیاء

اشتون که مشغول بهینه سازی زنجیره تأمین بود، می خواست توجه مدیران ارشد را به فناوری جدید هیجان انگیزی بنام rfid جلب کند , برای مثال، اولین دستگاه اینترنت، یک دستگاه کوکا کولا در دانشگاه کارنگی ....

هزینه های زندگی در آلمان

هزینه های زندگی در آلمان %۸,۷۵ کمتر از ایالت متحده می باشد (با در نظر گرفتن جمع داده ها برای تمامی شهرهای آلمان و امریکا بدون در نظر گرفتن هزینه اجاره) همچنین هزینه اجاره در آلمان %۳۶,۸۰ کمتر از امریکا است (با در نظر گرفتن ....

چرخه عمر محصول چه مراحلی دارد؟

به عنوان مثال شرکت های موفق مثل کوکا کولا هزینه تبلبغات را صرف محصولات به بلوغ رسیده خود کرده تا نام تجاری خود را در بازار و در بین مردم تقویت کنند در حالی که رقابت با سایر شرکت ها و فروش ممکن ....